In?rske siete Nitra

Inžinierske siete

Projektová činnosť, poradenstvo

Stavebná činnosť

ÚVODPREČO MYSTAVBASLUŽBYCERTIFIKÁTYREFERENCIEKONTAKT
  • Inžinierske siete
  • Automatická tlaková stanica
  • Inžinierske stavby
  • Plyn, výkopové práce
  • Vodovod
  • Vodovod
  • Prípojka - inžinierke siete
  • Inžinierske siete, infraštruktúra
Inžinierske siete Automatická tlaková stanica Inžinierske stavby Plyn, výkopové práce Vodovod Vodovod Prípojka - inžinierke siete Inžinierske siete, infraštruktúra
  Služby

• STL Plynovody
NTL Plynovody
Plynové prípojky
Verejné vodovody
Vodovodné prípojky
Automatické tlakové stanice na pitnú vodu
Prečerpávacie stanice na kanaliaciu
Čističky odpadových vôd
Splaškové kanalizácie
Dažďové kanalizácie
Tlakové kanalizácie
Kanalizačné prípojky

 
Vodohospodárske stavby
Odvodnenie komunikácií
Výstavba komunikácií a chodníkov
Rekonštrukcie rozvodov
Elektrické rozvody NN a VN
Verejné osvetlenie
Regulačné plynové stanice
Technologické stavby priemyselných hál
Urbanistické štúdie
Architektonické návrhy IBV a HBV
Stavebné povolenia SO a PS
Kolavdačné rozhodnutia

 
 

Silnou stránkou našej spoločnosti je schopnosť zabezpečiť veľké stavebné celky IBV a HBV komplexne na kľúč ako ich prípravu v zmysle územných rozhodnutí, stavebných povolení a skolavdovaní jednotlivých stavbebných objektov . Opierame sa pri tom o rozsiahle skúsenosti našej spoločnosti.

V rámci činnosti zabezpečujeme stály servis pre zmluvných partnerov po dobu záruky a taktiež aj pozáručný servis.

 
INFRA - STAV spol. s r.o.
Šúdolská 31, 949 11 Nitra
IČO:46 108 106
IČ DPH:SK2023231342
Mobil: +421 905 965 827
E-mail: info@infra-stav.sk
© INFRA-STAV spol. s r.o.. Všetky práva vyhradenéWebdesign, webhosting Weblife. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom.