In?rske siete Nitra

Inžinierske siete

Projektová činnosť, poradenstvo

Stavebná činnosť

ÚVODPREČO MYSTAVBASLUŽBYCERTIFIKÁTYREFERENCIEKONTAKT
  • Inžinierske siete
  • Automatická tlaková stanica
  • Inžinierske stavby
  • Plyn, výkopové práce
  • Vodovod
  • Vodovod
  • Prípojka - inžinierke siete
  • Inžinierske siete, infraštruktúra
Inžinierske siete Automatická tlaková stanica Inžinierske stavby Plyn, výkopové práce Vodovod Vodovod Prípojka - inžinierke siete Inžinierske siete, infraštruktúra
  Stavba

Pri našej práci používame aj špeciálnu techniku, ktorou poskytujeme služby pre našu klientelu ( elektrofúzne zváracie automaty, stavebné mechanizmy, montážne plošiny a pod.). Staviame rýchlo a hospodárne, preto môžeme ponúknuť priaznivé ceny.

Cenu, ktorú uvádzame v ponukách vždy dodržíme, prípadné na viac práce hradí naša firma s výnimkou Vašich požiadaviek, ktoré neboli zadefinované v ponuke. Vždy dodržíme termín, v opačnom prípade sme pripravení zaplatiť zmluvnú pokutu. Máme skúsených a kvalifikovaných pracovníkov, preto garantujeme stále dobrú kvalitu a kladie veľký dôraz na spokojnosť klienta s nami ponúkanými službami.
 

Priebeh realizácie

O stavbu sa stará konateľ našej spoločnosti, je stále k dispozícii pre konzultácie a operatívne zmeny na stavbe. Je pre nás samozrejmosťou poskytovať poradenstvo pred i počas výstavby zdarma.

Pri ukončení stavby podpisujeme odovzdávací protokol s kompletnou fotodokumentáciou výstavby. Zabezpečujeme celú administratívu potrebnú pre výstavbu.

Počas realizácie prebiehajú kontrolné dni za účasti konateľa spoločnosti, Vás a stavebného dozora, prípadne projektanta.

Kontrolné dni slúžia na kontrolu vykonaných prác, doriešenie detailov, riešenie Vašich nových požiadaviek. Počas celej realizácie na stavby udržujeme maximálny poriadok a čistotu na stavenisku.

 
INFRA - STAV spol. s r.o.
Šúdolská 31, 949 11 Nitra
IČO:46 108 106
IČ DPH:SK2023231342
Mobil: +421 905 965 827
E-mail: info@infra-stav.sk
© INFRA-STAV spol. s r.o.. Všetky práva vyhradenéWebdesign, webhosting Weblife. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom.